Služby Certifikace Kontakt

Certifikace

ISO 9001

Systém managementu kvality ISO 9001 si lze ve zkratce představit jako schopnost společnosti dodávat služby v souladu s požadavky platných zákonů, norem kvality a zákazníků, a to v udržitelné a kontrolované kvalitě. Také schopnost vyhodnotit rizika spojená s dodáním této služby a na základě zkušeností je snižovat na co nejnižší úroveň a tímto zajistit plynulý chod společnosti a neustálé zlepšování se.

GDP EN 2013/C 343/01

Good Distribution Practice, nebo česky Správná Distribuční Praxe (SDP).

V naší společnosti konkrétně Správná Distribuční Praxe léčivých přípravků. Jedná se o Evropskou Směrnici obsahující souhrn pravidel Světové Zdravotnické Organizace (WHO), která vymezují, jakými způsoby se smí zacházet s farmaceutiky a léčivými přípravky od procesu výroby, skladování, přes dopravu, až k distribuci.

Jde především o dodržování teplotních řetězců, plánovanou údržbu a hygienu dopravních prostředků a chladírenských a měřících zařízení, a také archivaci těchto dat, aby bylo možné zřetelně trasovat unikátní farmaceutické zboží.

ATP

Dohoda o mezinárodních přepravách teplotně senzitivního zboží určeného pro lidskou spotřebu (především potraviny, ale i léčiva) a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy.

Používáme pouze takové přepravní prostředky, které jsou vybaveny izotermickou nástavbou se schváleným prostupem tepla a vhodnou chladírenskou technikou. Všechna naše vozidla mají certifikát ATP, aby bylo dosaženo vhodného, a hlavně stabilního prostředí pro převoz těchto teplotně senzitivních komodit.

close
Kontaktní formulář